Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

     2.1. Метою діяльності Асоціації є виключно координація господарської діяльності учасників без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень.
     2.2. Асоціація може здійснювати координацію діяльності учасників лише з таких питань:
     2.2.1. Технічної інформації та освіти учасників Асоціації, а саме:
     2.2.1.1. Роз'яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів;
     2.2.1.2. розповсюдження досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;
     2.2.1.3. формування системи професійної підготовки своїх учасників, регулярного публікування інформації про роботу Асоціації та її учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
     2.2.1.4. організації аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярного розповсюдження результатів цих робіт серед учасників Асоціації;
     2.2.1.5. Надання лише методичної допомоги учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників учасників Асоціації.
     2.2.2. Забезпечення інформацією:
     2.2.2.1. збирання серед учасників Асоціації даних лише про:
     - виробництво та виробничі потужності;
     - проблеми, які виникають у процесі здійснення діяльності учасників Асоціації, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення;
     - інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями;
     - технічну інформацію та освіту учасників Асоціації, поширення якої передбачено підпунктами 2.2.1.2. та 2.2.1.3. пункту 2.2 цього Статуту.
     2.2.2.2. зібрана інформація поширюється в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання та не може використовуватися проти учасників Асоціації, конкурентів або споживачів та містити дані щодо істотних умов здійснення господарської діяльності, цін, комерційних стратегій ведення господарської діяльності, обмін якими може сприяти координації конкурентної поведінки та можливості передбачити поведінку інших учасників Асоціації, конкурентів та споживачів.
     2.2.3. у сфері стандартизації, а саме сприяння підвищенню ефективності функціонування галузі (ринку товару) виключно шляхом розроблення, обговорення, унесення пропозицій щодо об'єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології.
     2.2.4. стосунків з органами влади та між учасниками, а саме:
     2.2.4.1. співробітництва з органами влади лише з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на задіяному ринку товарів;
     2.2.4.2. захисту інтересів учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;
     2.2.4.3. сприяння у створенні умов для виходу учасників Асоціації на закордонні ринки.
     2.3. Завданням діяльності Асоціації є:
     2.3.1. Сприяння захисту професійних інтересів учасників Асоціації та представлення їх в органах державної законодавчої та виконавчої влади і управління, професійних та міжнародних організаціях, сприяння впровадженню в Україні міжнародних норм у сфері вантажних залізничних послуг.
     2.3.2. Сприяння розробки та удосконаленню загального транспортного законодавства, прогресивних рішень у сфері вантажних залізничних перевезень та операторської діяльності з урахуванням інтересів учасників Асоціації.
     2.3.3. Сприяння розробки пропозицій щодо визначення загальної тактики і стратегії у сфері вантажних залізничних перевезень і надання операторських послуг при здійсненні внутрішніх, експортних, імпортних і транзитних перевезень вантажів.
     2.3.4. Сприяння технічному прогресу на відомчому залізничному транспорті; підвищенню якості послуг, що надаються у сфері вантажних залізничних перевезень.
     2.3.5. Сприяння діяльності та підвищенню якості операторських послуг, що надаються у сфері організації вантажних залізничних перевезень.
     2.3.6. Сприяння розширенню співробітництва між учасниками Асоціації, створення рівних можливостей, встановлення та підтримка дружніх, партнерських зв'язків між учасниками Асоціації, надання не заборонених законодавством послуг для учасників Асоціації та недопущення між ними недобросовісної конкуренції.
     2.3.7. Сприяння в консультуванні та наданні учасникам Асоціації аналітичної, довідково-методичної, кон'юнктурно-економічної, маркетингової інформації; інформації з питань роботи відомчого та приватного (власного) вантажного залізничного транспорту, діяльності операторських компаній; інформації про національне, закордонне і міжнародне транспортне законодавство та інші нормативні акти, які безпосередньо стосуються діяльності Асоціації та її учасників.
     2.3.8. Сприяння забезпеченню правового захисту законних прав та інтересів учасників Асоціації з питань їх взаємовідносин з транспортом загального користування.
     2.3.9. Сприяння встановленню зв'язків з національними і закордонними партнерами; участь в роботі іноземних та міжнародних організацій, ярмарках, семінарах, конференціях та виставках з питань обміну передовим досвідом розвитку та нових форм взаємодії з транспортом загального користування; пошук потенційних партнерів серед зарубіжних організацій та фірм для налагодження прямих контактів між ними та учасниками Асоціації; залучення іноземних фахівців з окремих питань діяльності Асоціації.
     2.3.10. Сприяння створенню національної системи підготовки, перепідготовки та атестації кадрів згідно з національними та міжнародними нормами, надання зацікавленим органам і особам рекомендацій по професійній підготовці фахівців.
     2.3.11. Сприяння вирішенню спільних технічних досліджень і розробок, технологічних та інших проблем, що виходять за межі можливостей чи економічної доцільності окремого учасника Асоціації і застосування спільних організаційних та правових засобів заради захисту законних інтересів, пов'язаних з функціонуванням відомчого та приватного (власного) вантажного залізничного транспорту, операторів вантажних залізничних перевезень.
     2.3.12. Сприяння впровадженню єдиної технічної політики по створенню нового і вдосконаленню діючого залізничного рухомого складу, пристроїв та обладнання для виконання технологічних операцій та забезпечення безпечного руху залізничними коліями; у супроводженні науково-дослідних та проектно - конструкторських робіт, спрямованих на вирішення загальних проблем учасників Асоціації.
     2.3.13. Сприяння підготовки та внесенню у встановленому порядку пропозицій щодо введення на державному рівні статистичної звітності показників роботи відомчого та приватного (власного) вантажного залізничного транспорту, операторів вантажних залізничних перевезень.
     2.3.14. Сприяння організації спеціалізованих конференцій, семінарів та інших заходів, спрямованих на вдосконалення роботи відомчого, приватного (власного) вантажного залізничного транспорту та діяльності операторів вантажних залізничних перевезень.
     2.4. Асоціація може здійснювати іншу діяльність в інтересах її учасників, що не суперечить цьому Статуту та чинному законодавству України.
     2.5. Асоціація не допускає можливості здійснення вирішального впливу на господарську діяльність учасників або погодження її конкурентної поведінки.

<< назад   далі >>

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Інформація | Членство | Наші публікації | Контакти