Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 10. МАЙНО І КОШТИ АСОЦІАЦІЇ

     10.1. Майно Асоціації складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших цінностей створюваних або набутих Асоціацією, вартість яких відображається на її балансі.
     Майно Асоціації відокремлене від майна її учасників.
     10.2. Кошти Асоціації формуються з вступних і періодичних (членських) внесків, внесків учасників Асоціації, які здійснюються у національній валюті України.
     Вступні і періодичні (членські) внески учасників Асоціації можуть здійснюватися у формі майна, виключне право на використання якого, у такому разі, буде належати Асоціації.
     10.3. Асоціація може мати у власності чи в користуванні (оренді) в порядку, визначеному чинним законодавством земельні ділянки, об’єкти нерухомості, обладнання, основні та обігові фонди, грошові кошти, цінні папери і інше майно.
     10.4. Асоціація володіє, користується та розпоряджається належним їй майном у відповідності з чинним законодавством України та рішеннями Загальних зборів учасників. Асоціація відповідає за своїми обов'язками своїм майном, на яке по законодавству України може бути звернене стягнення.
     10.5. Майнові активи та грошові кошти Асоціації можуть створюватись, а також набуватися на підставах, що не заборонені законодавством України.
     10.6. Фінансова діяльність Асоціації будується на підставі затвердженого Радою Асоціації річного (квартального) кошторису.
     10.7. Діяльність Асоціації фінансується виключно за рахунок:
     - разових (вступних) і періодичних (членських) внесків учасників Асоціації;
     - пасивних доходів відповідно до податкового законодавства;
     - дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів;
     - державних цільових фондів або в межах благодійної, у тому числі гуманітарної чи технічної, допомоги, що надається Асоціації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
     - доходів, отриманих як третейський збір;
     - надходжень, які отримує Асоціація від заходів з організації та проведення лекцій, семінарів, конференцій, тренінгів та інших освітніх заходів.
     10.8. Кошти та майно Асоціації можуть бути вилучені в порядку та у відповідності з чинним законодавством України.
     10.9. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.
     10.10. Асоціація може об'єднувати частину свого майна та коштів із майном та коштами підприємств всіх форм власності для виконання робіт та надання послуг згідно із своїми функціями, з урахуванням вимог пункту 3.12. цього Статуту.
     10.11. Учасники мають право передати Асоціації майно в користування зі сплатою орендної плати або безоплатно на підставі окремих угод, з урахуванням вимог пункту 3.12. цього Статуту.
     10.12. В Асоціації можуть створюватись фонди, необхідні для забезпечення її діяльності, в порядку, встановленому Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників.
     10.13. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання цієї Асоціації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

<< назад   далі >>

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Членство | Інформація | Нормативні акти | Наші публікації | Контакти