Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 13. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

     13.1. Припинення діяльності Асоціації відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.
     Асоціація може бути ліквідована за рішенням Загальних зборів Асоціації або суду.
     13.2. Порядок проведення реорганізації і ліквідації регламентується чинним законодавством України.
     13.3. Реорганізація Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів Асоціації. У разі реорганізації Асоціації її права і обов'язки переходять до правонаступника.
     13.4. Припинення діяльності Асоціації з ліквідацією її справ і майна відбувається за рішенням Загальних зборів більшістю в дві третини голосів загальної кількості дійсних учасників Асоціації.
     13.5. Рішення про реорганізацію Асоціації приймається Загальними зборами більшістю в дві третини голосів загальної кількості дійсних учасників Асоціації.
     13.6. Ліквідація Асоціації здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, ліквідаційною комісією, створеною Загальними зборами учасників. Виконання функцій з ліквідації Асоціації може бути покладене на її виконавчий орган (Президента або Віце-Президента Асоціації).
     Ліквідаційна комісія діє, користується правами, несе обов'язки і відповідальність відповідно до законодавства України.
     13.7. У разі ліквідації Асоціації ліквідаційна комісія зобов?язана:
     - письмово сповістити кожного учасника Асоціації і здійснити публікацію у пресі про ліквідацію Асоціації та про порядок і строк заяви кредиторами претензій;
     - скласти ліквідаційний баланс;
     - завершити поточні справи Асоціації з виконання зобов'язань по раніше укладеним угодам і укладає нові угоди в межах своєї компетенції;
     - виявити кредиторів і дебіторів Асоціації і провести розрахунки з ними;
     - оцінити наявне майно;
     - забезпечити перетворення майна в грошові кошти;
     - прийняти усі заходи до сплати боргів;
     - розподілити майно, що залишилось після сплати податків у бюджет, розрахунків з кредиторами і працівниками, згідно вимог чинного законодавства щодо неприбуткових організацій та вимог п. 12.9 цього Статуту.
     - в установлений термін скласти ліквідаційний баланс і довести його Загальним зборам або суду.
     13.8. Майно, яке було передане учасниками в користування, повертається в натуральному вигляді без винагороди.
     13.9. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) здійснюється передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
     13.10. Асоціація вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту внесення відповідного запису до Державного реєстру України.
     Асоціація припиняє свою діяльність з дня виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

<< назад  

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Членство | Інформація | Нормативні акти | Наші публікації | Контакти