Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 6. РАДА АСОЦІАЦІЇ

     6.1. Рада Асоціації є колегіальним керівним органом Асоціації. Рада Асоціації здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації в період між Загальними зборами і контролює діяльність Президента Асоціації.
     6.2. До компетенції Ради Асоціації відноситься:
     6.2.1. Встановлення розміру, порядку та призначення цільових внесків.
     6.2.2. Затвердження квартального кошторису Асоціації;
     6.2.3. Визначення розмірів внесення учасниками вступних, періодичних (членських), цільових та інших внесків.
     6.3. Рішення Ради Асоціації є обов'язковими для Президента Асоціації, якщо вони не протирічать Рішенням Загальних зборів.
     6.4. Кількість членів Ради Асоціації визначається загальними зборами учасників Асоціації. Члени Ради Асоціації обираються з числа дійсних учасників Асоціації Загальними зборами відкритим голосуванням з терміном повноважень три роки та продовжують виконувати свої функції до переобрання зборами. Члени Ради можуть бути достроково відкликані Загальними зборами учасників Асоціації.
     Засновник Асоціації, Президент Асоціації є обов'язковими членами Ради на весь термін діяльності Асоціації.
     6.5. Член Ради має право в будь-який час подати Загальним зборам учасників Асоціації заяву про добровільне дострокове припинення його повноважень. Ця заява розглядається найближчими Загальними зборами учасників Асоціації. У випадку, якщо одночасно подають заяви про відставку три або більше члени Ради, для розгляду цих заяв повинні бути скликані позачергові Загальні збори учасників Асоціації.
     Члени Ради достроково припиняють свої повноваження за ініціативою будь-якого дійсного члена Асоціації та за відповідним рішенням Загальних зборів.
     6.6. Президент є Головою Ради Асоціації. Голова Ради Асоціації організовує роботу Ради Асоціації, скликає засідання Ради, головує на всіх засіданнях Ради Асоціації, звітує перед Загальними зборами від імені Ради.
     Віце-Президент Асоціації є заступником Голови Ради Асоціації.
     6.7. Засідання Ради Асоціації може бути розширеним за участі бухгалтера Асоціації та інших запрошених Головою Ради Асоціації осіб.
     6.8. Засідання Ради скликаються не рідше одного разу на квартал. Члени Ради Асоціації електронною поштою сповіщаються Головою Ради про скликання Ради не пізніше, як за тиждень до дня його засідання з зазначенням питань порядку денного.
     Засідання Ради є повноважними в разі присутності на них не менш 60% від загальної кількості членів Ради.
     Засідання Ради можуть також проводитися дистанційно у режимі відеоконференції, веб-конференції, електронного голосування тощо.
     6.9. Рада веде протоколи засідань, які підписуються секретарем (обирається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Ради) та Головою Ради Асоціації а у його відсутності - Віце-Президентом.
     6.10. Всі рішення Ради приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Ради. Кожний член Ради при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Президента, а у його відсутності - Віце-Президента є вирішальним.
     6.11. Члени Ради Асоціації виконують свої обов’язки на громадських засадах і не отримують винагороди за виконання покладених на них функцій.

<< назад   далі >>

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Членство | Інформація | Нормативні акти | Наші публікації | Контакти