Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 7. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

     7.1. Президент Асоціації є керівником, вищою посадовою особою Асоціації і водночас виконавчим органом Асоціації. Він керує поточною діяльністю Асоціації та несе відповідальність за виконання покладених на Асоціацію завдань, в межах наданих повноважень.
     Обирається Загальними зборами відкритим голосуванням строком на три роки за поданням будь-кого з дійсних членів Асоціації. У своїй діяльності Президент підпорядковується Загальним Зборам, а в період між Загальними зборами - Раді Асоціації.
     7.2. Президент Асоціації:
     7.2.1. організовує діяльність Асоціації у період між засіданнями Ради Асоціації;
     7.2.2. організовує та забезпечує виконання прийнятих Загальними зборами і Радою Асоціації рішень;
     7.2.3. без довіреності діє від імені Асоціації, представляє її в усіх державних органах, судах, підприємствах, установах і організаціях як в Україні, так і за кордоном;
     7.2.4. підписує угоди (договори), необхідні для виконання Асоціацією її функцій і завдань, видає довіреності на представлення інтересів Асоціації;
     7.2.5. підписує звернення, листи та інші необхідні документи від імені Асоціації та Ради Асоціації;
     7.2.6. приймає рішення про участь представників Асоціації у виставках, семінарах і нарадах, що організуються міністерствами, відомствами, іншими державними органами, громадськими організаціями й господарюючими суб'єктами;
     7.2.7. затверджує поточні фінансові кошториси Асоціації, приймає рішення по використанню коштів та майна Асоціації в межах затвердженого кошторису;
     7.2.8. затверджує штатний розпис Асоціації, здійснює прийом та звільнення працівників Асоціації згідно діючому законодавству України, вживає заходи заохочення працівників Асоціації і накладає на них стягнення.
     7.2.9. безпосередньо керує працівниками Асоціації, розподіляє обов'язки та визначає їх повноваження, затверджує функціональні обов'язки, видає накази і розпорядження, обов’язкові до виконання працівниками Асоціації;
     7.2.10. затверджує положення про філії та представництва Асоціації, призначає керівників філій і представництв Асоціації;
     7.2.11. відкриває рахунки в банківських установах, підписує банківські та фінансово-платіжні документи, контролює витрати та рух коштів на рахунках Асоціації;
     7.2.12. організовує ведення в Асоціації бухгалтерського обліку, подання до відповідних органів встановленої законодавством статистичної та іншої звітності, несе відповідальність за своєчасність надання цієї звітності;
     7.2.13. організує ведення в Асоціації документообігу та діловодства;
     7.2.14. організовує інженерно-технічне та матеріально - технічне забезпечення діяльності Асоціації та її підрозділів;
     7.2.15. виконує інші функції, що випливають із Статуту Асоціації та рішень Загальних зборів і Ради Асоціації.
     7.3. Письмові розпорядження Президента Асоціації є обов'язковими для виконання працівниками Асоціації.
     7.4. Президент Асоціації припиняє свої повноваження в наступних випадках:
     - переобрання з займаної посади рішенням Загальних зборів Асоціації;
     - подання заяви про власну відставку.
     7.5. Повноваження Президента у разі його відсутності виконує Віце-Президент Асоціації, в межах повноважень наданих йому цим Статутом, рішенням Ради Асоціації та довіреністю.

<< назад   далі >>

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Членство | Інформація | Нормативні акти | Наші публікації | Контакти