Українська Написать письмо Добавить в ИЗБРАННОЕ Сделать страницу стартовой
Головна
Інформація
Членство
Наші публікації
Контакти
 
 
 
 
 

ГОЛОВНА

· Про Асоціацію
· Статут
· Положення про символіку
· Рада

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АСОЦІАЦІЇ

     3.1. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у передбаченому законом порядку.
     3.2. Діяльність Асоціації не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів. Асоціація є неприбутковою організацією, яка не є господарським товариством чи підприємством, утримується лише згідно вимог чинного законодавства України та не проводить підприємницької діяльності.
     3.3. Асоціація є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків України, власну символіку, круглу печатку з власним найменуванням, логотип, фірмові бланки та відповідні штампи, інші необхідні реквізити. Символіка Асоціації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
     3.4. Асоціація є власником коштів та майна, переданих їй у встановленому порядку учасниками Асоціації, а також одержаних нею на законних підставах з інших джерел. Асоціація відповідає по своїх зобов'язанням належними їй коштами та майном, на які, згідно з чинним законодавством, може бути звернене стягнення. Асоціація може від свого імені здобувати й здійснювати майнові й немайнові права, бути позивачем та відповідачем у всіх судових органах.
     3.5. Асоціація відповідає по своїм боргам усім своїм майном, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернене стягнення.
     3.6. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх учасників. Учасники Асоціації не відповідають по її зобов’язанням.
     3.7. Підприємства – учасники Асоціації зберігають статус юридичної особи і на них поширюється дія Господарського Кодексу України та інших законів щодо регулювання діяльності підприємств.
     3.8. Держава, її органи та організації не відповідають по зобов'язанням Асоціації, так само як і Асоціація не відповідає по зобов'язаннях Держави, її органів та організацій. Асоціація не залежить у своїй діяльності від політичних партій та релігійних конфесій.
     3.9. У своїй діяльності Асоціація дотримується вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
     3.10. Асоціація має право утворювати за рішенням її вищого органу (загальних зборів учасників) представництва, філії, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також бути учасником, виступати засновником та співзасновником неприбуткових організацій (які не є суб'єктами господарювання) як на території України, так і за її межами, діяльність яких відповідає статутним завданням Асоціації, в порядку, встановленому чинним законодавством України, законодавством відповідних держав та нормами міжнародних договорів. Утворені Асоціацією підприємства діють відповідно до норм чинного законодавства та норм статуту, який затверджується Асоціацією. Філії та представництва діють на підставі Положень, затверджених Асоціацією.
     3.11. Асоціація може отримувати кредити в банках України.
     3.12. Асоціація не здійснює самостійно підприємницької діяльності й не укладає будь-яких договорів (контрактів) щодо спільної підприємницької діяльності, не засновує і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контролю або управління.
     3.13. При здійсненні своєї діяльності Асоціація має право:
     3.13.1. Укладати на Україні та за її межами всілякого роду правочини з українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, для забезпечення виконання цілей і задач Асоціації, за виключенням договорів (контрактів), зазначених в п. 3.12. цього Статуту.
     3.13.2. Самостійно визначати форми, розміри та умови оплати праці, а також інші види прибутків робітників Асоціації, в межах планових витрат.
     3.13.3. Представляти і захищати свої інтереси і законні інтереси учасників Асоціації (по узгодженню) в державних, громадських установах та судах.
     3.13.4. Володіти, користуватись і розпоряджатись від свого імені усім своїм майном відповідно до його призначення та предмета діяльності Асоціації.
     3.13.5. Відкривати в будь-якому банку України, інших держав, за їх згодою, поточний та інші рахунки для здійснення розрахункових операцій як за місцем знаходження Асоціації, так і при відкритті філій та представництв.
     3.14. Управління Асоціацією здійснюють органи управління, встановлені Статутом.
     3.15. За порушення законодавства Асоціація несе відповідальність, передбачену законодавчими актами України.
     3.16. Асоціація та її учасники не здійснюють будь-яких узгоджених дій, що можуть обмежити конкуренцію між учасниками Асоціації, зокрема, узгоджених дій, які стосуються:
     - ціни, за якою продається товар;
     - кількості товару, що виробляється;
     - стандартних формул, за якими ціна обраховується;
     - підтримки фіксованого співвідношення між цінами на конкуруючі, але не однакові товари;
     - відміни знижок на ціну або встановлення єдиних знижок;
     - кредитних договорів, що розповсюджуються на покупців;
     - не знижування ціни без завчасного попередження всіх інших учасників узгоджених дій;
     - купівлі надлишкової кількості товару, запропонованого за низькими цінами (з метою підтримки більш високої ціни на товар);
     - призначення єдиного агента з продажу, який може керувати обсягами продажу товару всіх учасників узгоджених дій;
     - розподілу покупців між учасниками узгоджених дій;
     - розподілу територій, придбання чи реалізації товару між учасниками узгоджених дій.

<< назад   далі >>

СТАТУТ СТАТТІ >> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Головна | Членство | Інформація | Нормативні акти | Наші публікації | Контакти